Info för mäklare

Mäklarinformation

Med ansökan om inträde i föreningen ska köparen (mäklaren) till föreningens styrelse skicka:

1. Köpehandlingarna
2. Boendekalkyl
3. Kreditundersökning på köparens bekostnad.

När styrelsen får in en förfrågan om medlemskap för ny köpare så måste vi ta reda på den ev. blivande medlemmens betalningskapacitet så vi vet att det inte blir problem med månadsavgiften. För att underlätta och göra processen snabbare vid godkännande av nya medlemmar skulle vi gärna vilja att ansökningarna om medlemskap i samband med överlåtelser kompletteras med en kreditupplysning för köparen(-na). En egen sådan kan ju numera erhållas gratis från UC, . Tack på förhand!

4. Ansökan om in- och utträde försedd med bevittnade namnunderskrifter av båda parter skickas till:

    BRF Beckasinen i Bromma
    Att: Sekreteraren
    Söderberga Allé 32
    168 62 BROMMA

Beslut tas vid föreningens ordinarie styrelsemöten, ca 1 möte/månad förutom under sommaren då vi kallar till möte vid behov.

OBS! Försäkra er om att handlingarna är kompletta för att undvika dröjsmål!

Vanliga frågor

 • Årsredovisningen för 2020 fins här.

 • Föreningen omfattar totalt 88 bostadsrätter. Vi har inga uthyrningslokaler, däremot intern uthyrning av vår festlokal – Träffpunkten , ett övernattningssrum med 4 sängar som kan bokas upp till 7 dygn och en bastu.

 • Fastigheternas byggår/värdeår är 1993.
  Slutbesiktning och garantibesiktning har skett under år 2000.
 • Månadsavgifterna . Den faktiska avgiften baseras på varje lägenhets andelstal enligt registrerad ekonomisk plan. Generellt har lägenhet av samma storlek något lägre avgift på bottenvåningen. I avgiften ingår: värme, vatten, tillgång till tvättstuga, basutbud för TV samt bredband.

 • Vi ser inget behov av att höja månadsavgiften det närmaste året. En eventuell justering skulle i så fall vara mot en lägre avgift.

 • Finns det bredband/ TV?
  Samtliga lägenheter har tillgång till bredband 100/100 Mbit/s från OBE Network som ingår i månadsavgiften.
  Möjlighet till uppgradering till 1000/1000 Mbit/s finns och tillägskostnaden betalas i så fall av den enskilde lägenheten och kostar 199kr / mån.
  De som önskar kan även välja att teckna ett eget avtal med Comhem som operatör.

 • Vi är anslutna till Comhem Kabel-TV och basutbudet ingår i månadsavgiften.

 • Fastighetens städning, allmäna utrymmen, handhas av städfirma. Den löpande tillsynen sköts av portombud, vice värd/ fastighetsgruppen och parkgruppen.

 • En överlåtelseavgift på 2,5% av basbeloppet tas ut från säljaren i samband med överlåtelsen.
  Pantsättningsavgiften är på 1% av basbeloppet.
  Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift på 4 400 kronor per år.

 • Vår förening accepterar enbart fysiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål.

 • Finns det förråd utanför lägenheten?
  Det finns totalt 34 förrådsutrymmen, lägenhetsförråd hör inte till lägenheterna. Vid försäljning av lägenhet med förråd går förrådet tillbaka till föreningen. Kölista för att hyra förråd finns.

 • Vår kassör kan ge mer information om detta.
  Att hyra förråd kostar 250-350 kr/kvartal, olika beroende på storlek av förråd.

 • Följer även rätt till parkeringsplats med bostadsrätten?
  Svar: Nej.
  Föreningen är delägare i Vårdträdets samfällighetsförening som hyr ut parkerings- och garageplatser.
  Kostnad för p-plats ute utan elstolpe är 325 kr/ månad, med elstolpe 375 kr/månad och garageplats kostar 600 kr/månad.
  KnowHow Sweden AB har serviceuppdraget, att sköta kölistor, kontraktskrivning m.m.
  Tel. 079-3482014 , kan nås på telefon ti.+fre kl. 9-12.
  I juli semesterstängt – veckobevakning av mail, tel. samtal.
  E-postadress: info.knowhowsweden@gmail.com

 • Större reparation eller ombyggnad av fastigheten är INTE aktuell. Större ombyggnationer i lägenheten kräver alltid styrelsens godkännande. Köksfläkten får inte bytas ut till en motordriven fläkt. för mer information se inre och yttre underhåll som finns efter våra stadgar.

 • Energideklaration är gjord 2017.

 • Förändringar i föreningens ekonomi och lånebild?
  Primärt fastighetslån på 90 miljoner, nu nedamorterat till 58,5 milj vid årsskiftet 2017/2018.

 • Vad är kapitaltillskott ?
  När en bostadsrätt säljs beräknas kapitalvinsten som bostadsrättens pris vid försäljning minusbostadsrättens pris vid köp (minus ev. ombyggnationskostnader samt mäklararvode) Denna vinst beskattas med 22 %.
  Föreningens tillskott av kapital under den period man har innehaft bostaden, i proportion till bostadsrättens andelstal är avdragsgill vid beräkning av kapitalvinst.Kapitaltillskotten i vår förening är lika med föreningens amorteringar.
  Exempel; En lägenhet med andelstalet 1,004 har innehafts under 4 år .Under dessa 4 år har föreningen amorterat 3 milj. kr.Kapitaltillskottet på denna lägenhet blir 30 120 kr ( 3 milj. /100*1,004 )Denna summa får dras av vid vinstberäkning.

  Om t.ex. lägenheten köptes för 1 milj. kr och säldes för 1,2 milj.Då skulle vinstskatten bli 44 000 kr men föreningens kapitaltillskott blir vinstskatten istället 37 373 kr.(( 1 200 000-1 000 000- 30 120 ) *0,22)Uppgift om kapitaltillskottets storlek lämnas till säljaren i den kontrolluppgift som lämnas efter försäljningen.