Info för mäklare

Mäklarinformation

Med ansökan om inträde i föreningen ska köparen/mäklaren till föreningens styrelse och SBC skicka:

1. Köpehandlingarna
2. UC-utdrag
3. Ansökan om medlemskap hos BRF Beckasinen
4. Ansökan om medlemskapet försedd med bevittnade namnunderskrifter av båda parter skickas till:

    BRF Beckasinen i Bromma
    Att: Sekreteraren
    Söderberga Allé 32
    168 62 BROMMA

När styrelsen får in handlingarna i både fysiskt och elektroniskt förmat tas beslut vid föreningens ordinarie styrelsemöten, ca 1 möte/månad förutom under sommaren då vi kallar till möte vid behov.

OBS! Försäkra er om att handlingarna är kompletta för att undvika dröjsmålet!

Vanliga frågor

 • Senaste årsredovisningen fins här.

 • Föreningen omfattar totalt 88 bostadsrätter. Vi har inga uthyrningslokaler, däremot intern uthyrning av vår festlokal – Träffpunkten , ett övernattningssrum med 4 sängar som kan bokas upp till 7 dygn och en bastu.

 • Fastigheternas byggår/värdeår är 1993.
  Slutbesiktning och garantibesiktning har skett under år 2000.
 • Månadsavgifterna . Den faktiska avgiften baseras på varje lägenhets andelstal enligt registrerad ekonomisk plan. Generellt har lägenhet av samma storlek något lägre avgift på bottenvåningen. I avgiften ingår: värme, vatten, tillgång till tvättstuga, basutbud för TV samt bredband.


 • Samtliga lägenheter har tillgång till bredband 100/100 Mbit/s från OBE Network som ingår i månadsavgiften.
  Möjlighet till uppgradering till 1000/1000 Mbit/s finns och tillägskostnaden betalas i så fall av den enskilde lägenheten och kostar 199kr / mån.
  De som önskar kan även välja att teckna ett eget avtal med Comhem som operatör.

 • Vi är anslutna till Comhem Kabel-TV och basutbudet ingår i månadsavgiften.

 • Fastighetens städning, allmäna utrymmen, omhändertas av städfirma. Den löpande tillsynen sköts av vice värd.

 • En överlåtelseavgift på 2,5% av basbeloppet tas ut från säljaren i samband med överlåtelsen.
  Pantsättningsavgiften är på 1% av basbeloppet.
  Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift på 4 400 kronor per år.

 • Vår förening accepterar enbart fysiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt för bostadsändamål.

 • Finns det förråd utanför lägenheten?
  Det finns totalt 34 förrådsutrymmen, lägenhetsförråd hör inte till lägenheterna. Vid försäljning av lägenhet med förråd går förrådet tillbaka till föreningen. Kölista för att hyra förråd finns.

 • Vår kassör kan ge mer information om detta.
  Att hyra förråd kostar 250-350 kr/kvartal, olika beroende på storlek av förråd.

 • Följer även rätt till parkeringsplats med bostadsrätten?
  Svar: Nej.
  Föreningen är delägare i Vårdträdets samfällighetsförening som hyr ut parkerings- och garageplatser.
  Kostnad för p-plats kan inhämtas från KnowHow Sweden AB som har serviceuppdraget, att sköta kölistor, kontraktskrivning m.m.
  Tel. 079-3482014 , kan nås på telefon ti.+fre kl. 9-12.
  I juli semesterstängt – veckobevakning av mail, tel. samtal.
  E-postadress: info.knowhowsweden@gmail.com

 • Större reparation eller ombyggnad av lägenheten kräver alltid styrelsens godkännande.

 • Energideklaration är gjord 2017.

 • Förändringar i föreningens ekonomi och lånebild?
  Primärt fastighetslån på 90 miljoner, nu amorterat till 52 milj.

 • Vad är kapitaltillskott ?
  När en bostadsrätt säljs beräknas kapitalvinsten som bostadsrättens pris vid försäljning minusbostadsrättens pris vid köp (minus ev. ombyggnationskostnader samt mäklararvode) Denna vinst beskattas med 22 %.
  Föreningens tillskott av kapital under den period man har innehaft bostaden, i proportion till bostadsrättens andelstal är avdragsgill vid beräkning av kapitalvinst. Kapitaltillskotten i vår förening är lika med föreningens amorteringar.
  Exempel; En lägenhet med andelstalet 1,004 har innehafts under 4 år .Under dessa 4 år har föreningen amorterat 3 milj. kr.Kapitaltillskottet på denna lägenhet blir 30 120 kr ( 3 milj. /100*1,004 )Denna summa får dras av vid vinstberäkning.

  Om t.ex. lägenheten köptes för 1 milj. kr och säldes för 1,2 milj.Då skulle vinstskatten bli 44 000 kr men föreningens kapitaltillskott blir vinstskatten istället 37 373 kr.(( 1 200 000-1 000 000- 30 120 ) *0,22)Uppgift om kapitaltillskottets storlek lämnas till säljaren i den kontrolluppgift som lämnas efter försäljningen.