Nyheter

Störningar

  • Inga driftstörningar i dagsläge.

Planerat underhåll

  • Mållning och renovering av gemensamma utrymmen 2022
  • EU-anpassning av 2 hissar
  • Byte av betongsplattor 2023
  • Beskärning av träd 2024
  • ÖVK 2024
  • Målning av vindskivor 2025

Föreningsmöten

  • Styrelsemötet äger rum en gång i månaden.
  • Årstämman äger rum en gång per år.

Utförd underhåll